Avís Legal

Benvingut a la pàgina web de Plates08 (www.plates08.shop)

A continuació, exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina web. La navegació per aquesta pàgina web us atorga el paper d’usuari i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

 • 1- IDENTIFICACIÓ
  • De conformitat amb allò que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que https://plates08.shop és un domini de l’empresa Plates08, amb domicili social a C/ Foment 1, 25244 Fondarella (Lleida).
  • La societat es denomina Plates 08, amb CIF 47984237G
 • 2- NORMES D’UTILITZACIÓ
  • L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
  • Queda prohibit realitzar, per part seva, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta web o un mal funcionament d’aquesta, incloent-hi la introducció de virus o similars.
 • 4- RESPONSABILITAT
  • La nostra intenció és oferir un lloc web amb un funcionament continuat i de màxima qualitat.
  • De tota manera, us informem que no podem garantir l’accés continuat i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes, per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.
  • Plates08 no és responsable de la informació i d’altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços i hipervincles.
  • Plates08 no es fa responsable dels perjudicis que poguessin derivar, entre d’altres, de:
  • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions.
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i mitjançant qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ús indegut o inadequat del lloc web.
  • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.
  • En cas que l’usuari causi danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquest lloc web, se’l podrà reclamar.
  • Així mateix, l’usuari ha de respondre davant qualsevol dany i perjudici que es derivi de l’ús per part seva de robots, spiders o eines similars utilitzades per demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.
 • 5 – ÚS DE LES COOKIES
  • Plates08, mitjançant la seva web, utilitzarà cookies quan l’usuari hi navegui. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i al vostre ordinador, i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció al vostre navegador. Mirar la política de galetes.
 • 6– LEGISLACIÓ
  • Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.